AskMaps

  Mapa Prahy

en english cz cesky
de deutsch sk slovensky
fr français pl polski
esp espańol port portugues

Chcete sa stat návšt?vníkom Prahy? Naš ciel je poskytnú? vám všetky základné informácie o mieste Praha, ktoré potrebujete. Pripravujeme vlastné mapy miest a h?adáme odkazy na ty najlepšie mapy na internete. Tu naleznete mapu Prahy. Stále pracujeme na tvorbe co nejlapšie mapy Prahy a na nalezeniu co možno najlepších odkazov na dalšie mapy Prahy. Tu najdete i informácie zamerané na lacné ubytovanie v Prahe, prenájom auta v Prahe, sprievodca miestom Praha a ?alšie turistické informácie o mieste Praha. Prajeme vám príjemný pobyt vo mieste Praha.

 
Mapa Prahy Mapa Prahy
Tato mapa bola doteraz vytla?ená 147574raz (V minulom mesiaci: 243 raz )
P?edbežné zobrazenie typickej mapy      Inzercia na tejto mape


Mapa Prahy

Mapa Prahy má štyri ozna?ené ?asti a index ulic.

Mapa Prahy - Po stla?eniu tla?ítka Tla? sa nahrajú data mapy Prahy (to môže trva? nieko?ko minút, v závislosti na rýchlosti vášho pripojenia k internetu) a vy budete požiadaný o schválenie tla?e.

- Potom môžete rovnakým zpôsobom vytla?i? aj index ulic.

- Rýchly link:
  Ubytovanie v Prahe
  Česká republika - turistický sprievodca
  Nové AskMaps: Prahy


* Ak váš prehliada? nezaháji tla? automaticky, vyvolajte ho z menu. Spä? sa vrátite stla?ením tla?ítka Spä? v prehliada?i.
** Pred tla?ou môžete skontrolova?, ?i je u vašej tla?iarne nastavená tla? na papier na výšku (platí v 95 % prípadov). Ak nie, nastavte ju tak. Ak si nieste istý, vytla?te mapu a overte, ?i sa vytla?ila správne (pravdepodobne áno).

Prajeme vám š?astnú cestu s mapou z AskMaps!


Spä? na hlavnú stránku


Chorvatsko pruvodce a ubytovani
 
FlightsLetenky do Prahy
* Lacné letenky do Prahy
Hotely  v Prahe Ubytovanie v Prahe
Od 50 dolarov/2 osoby
ActivitiesAktivity v Prahe
*   Prehliadky mesta, vstupenky...
3D images

Dlouhodobá předpověď počasí pro ČR

Nová kniha ZDARMA online
GuidesKnižný sprievodca mestom - Praha (?R)
* ?alšie knihy...

Táto stránka je sú?as?ou projektu AskMaps, v rámci ktorého sú tvorené mapy velkých svetových miest. Ty pokrývaj? dôležité ?asti týchto miest, dôležité pamiatky, ?asto i mestskú dopravu, ubytovanie, reštaurácie apod. Na tejto stránke nájdete: mapa Prahy, mapa Praha, mapy, mapi, plán Prahy, plánok Prahy, lacné ubytovanie v Prahe, apartmány, letenky do Prahy, letenky Praha, poži?ovna aut v Prahe, poži?ovny aut Praha, mapa mesta, plán mesta, podzemka, metro, cestovanie, prázdniny, hlavné pamiatky, zaujímavosti, zoznam ulic, index ulic, mapa zdarma, mapy zdarma, bezplatné mapy.AskMaps sú ?asto rozširované o ?alšie nové mapy. Ak ste nenašli, ?o h?adáte, skúste se sem vráti? neskôr. Naposledy sme pridávali a updatovali mapy v termíne: 2/2013 .

© AskMaps 2001-2015
Publisher: Bispiral, s.r.o. | Privacy policy and website rules